Khách hàng

Danh sách website đã thiết kế cho khách hàng:


1. Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Dịch vụ D.N.T
www.dnt.com.vn

2. Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Thịnh Hoa Việt Nam
www.thinhhoavietnam.com

2. Công ty TNHH Vivas Vietnam
www.vivasvietnam.com

3. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khang Gia Phương
www.stargift.com.vn

4. Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Saigon Xuân Phát
www.sgxp.com.vn

5. Mr Grayson Samuel (New Zealand)
www.24health.com

6. Mr Henry Gavin (Tattoo Parlor)
www.liketattoo.com
www.womentattoosdesign.com

7. Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Cao Lâm
www.caynhansam.com

8. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nhà Phố Nam
www.nhaphonam.com

9. Ông Lê Thành Đồng (Bình Thạnh)
www.lemenbros.com

10. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (Lâm Đồng)
www.solococo.net

11. Mr Kevin Ashahi
www.tipdisease.com

12. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển i-Share
www.i-share.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét